21. juni, af Grøn Agent Zacharias Brix Madsen

Vi er sammen om at skabe en grøn fremtid

I Aalborg skal vi være sammen om at skabe en grøn fremtid. En grøn fremtid betyder blandt andet, at vi skal sænke vores energiforbrug, så vi kan blive fri for at afbrænde fossile brændsler. Det er ikke nok at kommunen sænker energiforbruget - vi er allesammen nødt til at overveje, hvordan vi kan bruge mindre energi. Derfor er vi med i projektet Samskabende Grøn Omstilling.

I bæredygtighedsstrategien for 2016-2020 står der blandt andet, at Aalborg Kommune vil:

*Gøre det let at være bæredygtig.

*Sammen med borgerne skabe de løsninger, der understøtter det bæredygtige liv.

*Fremme aktiv deltagelse som grundlag for en god og bæredygtig tilværelse.

Det er blandt andet de tre sætninger, som vi i Center for Grøn Omstilling arbejder ud fra og det er derfor, at vi er gået med i projektet Samskabende Grøn Omstilling. I Samskabende Grøn Omstilling vil fire kommuner og to universiteter finde ud af, hvordan vi kan blive bedre til at involvere flere og skabe engagement omkring den grønne omstilling.

Udover Aalborg Kommune deltager Hjørring Kommune samt Dalsland Kommunalforbund og Energikontoret i Skåne. Hver partner har en case, som vi arbejder med gennem de næste to år. I Hjørring Kommune er de sammen om at udskifte oliefyr til mere klimavenlige energikilder, I Dalsland Kommunalforbund arbejder de for at få flere til at køre i elbil, hos Skåne Energikontor arbejder de for at få flere til at opsætte solceller.

Og i Aalborg Kommune er vi sammen om at give vores fjernvarmekunder adgang til at kunne følge energiforbruget på mobilen. Vi har valgt at arbejde med visning af energiforbrug, da flere undersøgelser viser, at man kan spare 10% på elregningen alene ved at følge sit energiforbrug. Derfor mener vi det er helt oplagt at sørge for, at det bliver nemmere at følge sit forbrug.

Når vi siger, at vi er sammen om skabe muligheden, så skyldes det, at vi gerne vil involvere så mange som muligt i processen og have input fra fjernvarmekunderne, så vi finder ud af, hvordan og hvilke energidata bedst bliver præsenteret, så det giver energibesparelser. Derfor har vi blandt andet inviteret ind til en workshop, hvor 10 fjernvarmekunder diskuterede, tegnede og brainstormede. Det hele endte med en prioritering, af hvad en app skal vise for at være brugbar. Vores 10 kunder prioriterede følgende:

1.Oversigt over forbrugsudvikling forklaret som kroner og øre.

2. Benchmarking over eget forbrug i en selvvalgt periode.

3. Alarm ved større forbrug end normalt eller ved prædefineret, individuel maxgrænse for forbrug.

4. Individuelt tilpassede råd i forhold til forbedringer af huset og apparater i hjemmet. F.eks. hulmursisolering.

5. Simpelt design men mulighed for få flere detaljer.

6. Log over egne aktiviteter og adfærd i hjemmet i forhold til forbrug. F.eks. bad og opvask.

7. Spareråd.

Næste skridt er at finde ud af, om der allerede findes løsninger på markedet, som lever op til vores behov og er brugervenlige nok til, at det rent faktisk er noget, som vi har lyst til at bruge. Derfor har vi også fået en del fjernvarmebrugere til at teste to eksisterende systemers brugervenlighed. Det endelige valg er ikke truffet endnu og der er stadig et stykke vej før vi kan give oplysninger om energiforbrug på mobilen, men hvis alt går vel vil de første have adgang til systemet omkring årsskiftet.

Har du lyst til at bidrage med input, kunne du tænke dig at være med til at teste eller er du bare interesseret i, hvordan projektet udvikler sig, kan du melde dig ind i vores Facebookgruppe om energivisualisering i Aalborg Kommune. 

jeg var meget spændt på, hvad der ville komme ud af workshoppen. Kunne deltagerne se idéen med visning af energiforbrug? Kunne de samarbejde om at komme frem til løsninger? Og ville det i det hele taget være muligt at finde fjernvarmekunder, som var interesseret i at deltage? Det viste sig hurtigt, at alle mine bekymringer var ubegrundede. Med kort varsel lykkedes det at samle 10 personer, der alle afsatte en hel dag til arbejdet. De repræsentererede næsten alle aldersgrupper, boligtyper og mange forskellige familieformer og var samtidigt fantastisk gode til at komme med input, deltage i diskussionerne og lytte til hinanden.

Det har været utrolig værdifuldt at få input fra de fremtidige brugere af systemet. Og vi tror på, at der er meget større chance for, at vi får succes med at spare på energi gennem visning af energiforbrug, fordi vi sammen med brugerne har fundet ud af, hvilke funktioner, der er vigtige.

Og samskabelsen stopper ikke her. Når løsningen er klar er det vores plan, at vi skal være sammen om at formidle budskabet om  mulighederne for at følge energiforbruget. Det lan fx være gennem konkurrencer med naboer eller familier om at mindske forbruget eller det kan være ved at mødes og tale om, hvorfor nogen har højere energiforbrug end andre. Du er meget velkommen til at skrive dine forslag i en mail  eller i kommentarsporet.

Du kan også læse mere om vores metode til samskabelse, hvis du vil blive klogere på, hvordan vi tænker, at vi kan være sammen om en grønnere fremtid!

Har du en god historie, som du gerne vil dele?

Har du en grøn historie, som du gerne vil dele? Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode.

Send din historie

En historie der
er værd at dele

Har du en historie der er værd at dele?
Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode