Grøn Omstilling i Aalborg Kommune

Center for Grøn Omstilling er et omdrejningspunkt med grønne tråde.

Centret favner de projekter i Aalborg Kommune, som arbejder målrettet med bæredygtighed. Alle projekterne har konkrete udgangspunkter i samarbejdet med borgerne, virksomheder, detailhandlen og vidensinstitutionerne i Aalborg Kommune.

www.cfgo.dk

Økologi og grønne butikker

Det er godt at være grøn allerede som spire. Økologisk mad i institutionerne har vundet indpas. Det madfaglige personale har været på kursus i omlægning til økologi. Der er også lavet indkøbsaftaler på mælk og mel, som i praksis betyder, at vi har nået minimum 30% økologi i madlavningen.

Flere børnehaver og daginstitutioner laver mad med mere end 90% økologiske råvarer, men også kantiner, storkøkkener og skoler er godt på vej.

Grønne butikker vokser. Et stigende antal butikker vælger at have fokus på miljøet. Miljømærkningen startede ud med 50 butikker og tæller nu over 100. Og tallet vokser.

Grøn Butik er et offentligt-privat samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Cityforening, Aalborg Storcenter, City Nord Erhverv samt Erhverv Norddanmark.


Affaldssortering

Et af kommunens projekter er allerede rullet ud. Vi har rullet 49.000 nye affaldscontainere ud til en-families huse og etageejendomme. Det nye i dem er, at du ikke behøver at bekymre dig om at skulle aflevere forskellige typer skrald på genbrugspladsen – med mindre det er store genstande.

Du kan læse meget mere om genanvendelse og sortering på www.retænk.dk eller her på siden, læse vores gode råd, blog eller deltage i projektet om at blive mere bæredygtig som familie. Alle indeholder råd til at sortere affald eller måder at gøre det til en god oplevelse i familien.


El og vand

I den anden ende af skalaen for de lokale tiltag finder vi Nordjyllandsværket. Aalborg Kommune overtog værket i 2015 og har planlagt, at det skal overgå til fossilfri energiproduktion. Her kan vi teste nye teknologier i vores grønne omstilling.

Vores grundvand er rent og det skal det blive ved med at være. Det ikke skal renses, før det bliver ledt ud i din hane. Vi beskytter grundvandet ved ikke at bruge sprøjtegift på kommunale arealer – og vi opfordrer også alle jer haveejer til ikke at bruge sprøjtegift. Det er i alles interesse!

Spildevandet kan vi også gøre en indsats for. Og det har vi en langsigtet plan mod. Inden 2065 skal hele Aalborg separatkloakeres.

Ved at lede regnvand og spildevand i to forskellige ledninger, øges kapaciteten på rensningsanlægget. Ved skybrud vil det derfor ikke være nødvendigt at udlede urenset spildevand i fjorden. Rensningsanlægget bliver desuden mere effektivt, når regnvandet er ledt fra, og spildevandet er mere koncentreret.


Aalborg Bæredygtighedsfestival

Festivalen samler de bæredygtige tiltag i Aalborg Kommune én gang om året. Her spænder præsentationerne vidt og bredt fra cykelture, sundhed og økologi over bæredygtigt byggeri, urban farming og vindenergi. Og selvfølgelig elbiler i mange afskygninger.

Du har her en mulighed for at mærke de mange initiativer, der findes indenfor bæredygtighed. Forhåbentlig blive inspireret og måske endda overrasket over, hvor cool det faktisk er.

Formålet med Bæredygtighedsfestivalen er at skabe opmærksomhed om de mange initiativer, der findes indenfor bæredygtighed og inspirere til bæredygtig adfærd.

Siden festivalen begyndte, er den vokset stødt. På seneste festival blev 138 arrangementer afholdt i ugens løb – åbningsdagen alene tegnede sig for 60 arrangementer!
Bæredygtighedsfestivalen har tydeligvis skabt en god platform for de mange arrangører.

Nu begynder det evaluerende arbejde, så vi i 2017 kan byde virksomheder, borgere og uddannelsesinstitutioner velkommen til at være med i en endnu bedre Bæredygtighedsfestival.

Se mere på Facebook


Internationalt og
lokalt samarbejde

Aalborg Commitments – kommunens internationale bæredygtighedsarbejde – er forankret på et nyt europæisk website. Det hedder Sustainable Cities Platform.

Formålet med websitet er at træde an i det europæiske arbejde for bæredygtighed. Ved at fremhæve de gode projekter og skabe en platform, hvor byerne kan dele viden og erfaringer.
Udformningen af projektet sætter Aalborg på det europæiske landkort og forstærker byens “brand”.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark er et samarbejde på lokalt plan. Samarbejdet er mellem kommune og virksomheder og drejer sig om miljøtiltag. Blandt andet om reducering af energi- og ressourceforbrug.

Reduktionen af ressourceforbrug arbejder på på at begrænse ved at fremme cirkulær økonomi. Her bruges for eksempel affald fra én virksomhed som ressource i en anden virksomhed.

Green Building A-Z er et andet af kommunens samarbejdsprojekter med private entreprenører og uddannelsesinstitutioner. Her arbejder vi på at fremme bæredygtighed i byggeri og ikke mindst energieffektiviteten i dem. Her slås et slag for folkesundhed og energibesparelse.

Samskabende Grøn Omstilling er et fælles netværk til at skabe en fælles stemme for vores grønne omstilling. Kommuner og vidensinstitutioner deltager for at skabe nye metoder til at finde et fælles samarbejde mellem alle vi borgere om grøn omstilling.

Kommunen er klædt godt på til den grønne omstilling gennem de mange, bredtfavnende tiltag og igangværende projekter. Skulle du have brug for mere viden omkring et projekt eller sparring til dit eget, kan du bruge vores Grønne Agenter, som repræsenterer kommunen som rådgivere. Se nedenfor.


De Grønne Agenter

Du har allerede stiftet bekendtskab med vores Grønne Agenter. Agenterne er forbindelsesleddet mellem tiltag og implementering af dem i hverdagen. Du kan derfor bruge dem til mange formål.

Dine ideer gør en forskel

Uanset om du vil fremme vedvarende energi, skabe en samkørselsordning, etablere fælles køkkenhaver, lave deleordninger eller en helt femte energisk idé, kan du få hjælp af De Grønne Agenter.

Grønne Agenter tilbyder i praksis hjælp med at realisere bæredygtige projekter gennem:

 

  • sparring på projektudvikling
  • kontakt til samarbejdspartnere
  • rekruttering af frivillige
  • hjælp til fondsansøgninger
  • udarbejdelse af materialer
  • inddragelse af faglig ekspertise
  • formidling af resultater
  • Har du andre behov – spørg os

 

Kontakt: Grøn Agent, Zacharias Brix Madsen

[email protected]

Mobil nr. (+45) 25199362