Youths Go Green

Youths Go Green er et tilbud for gymnasiale uddannelser og folkeskolens afgangsklasser, hvor FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling vil være i fokus for tilegnelse af viden og metoder om bæredygtighed på en måde, så bæredygtighed kommer i øjenhøjde og inspirerer til handlinger, involvering, karrieremuligheder og perspektivering.

 

 

En måned med bæredygtighed

I forløbet præsenteres eleverne i en klasse for en lokal virksomhedscase, som de i grupper skal arbejde med over 4 uger. Casens indhold skal understøttes af lærerens undervisning. I forløbet kan eleverne spare med virksomheden og får desuden undervisning af AAU-studerende, som er fag-specialister og kan give yderligere input og sparring til casen.

Inspirerer til en bæredygtig karrierevej

Projektet gør bæredygtighed nærværende og relaterbart, så unge bliver i stand til at gøre Verdensmål til Hverdagsmål og kan se en idé i at fortsætte ad denne uddannelses- og karrierevej.

Youths Go Green tager udgangspunkt i STEM-fagene ligesom casene er rettet imod naturfaglig uddannelse.  

Læs mere på www.youthsgogreen.dk