Netværk for Grøn Detail

Tænker du over om din lokale butik, café, supermarked, museum eller restaurant er med til at gøre os alle grønnere? Stiller du eksempelvis krav til dit supermarked og deres udvalg af miljømærkede produkter? Har du forventninger til, hvor kaffen på din yndlingscafé stammer fra, og om medarbejderne arbejder under ordentlige forhold? Om museet du besøger arbejder med bæredygtighed? Eller spørger ekspedienten i din butik, om du har brug for en plastikpose?

Vi gør os alle grønnere

Netværk for Grøn Detail er et netværk for detailbutikker i Aalborg kommune, der ønsker at påbegynde eller videreudvikle deres arbejde med bæredygtighed. Netværk for Grøn Detail arbejder aktivt for at styrke detailbutikkernes miljøprofil. I netværket er der rig mulighed for at dele viden og inspirere hinanden inden for bæredygtige løsninger, på tværs af brancher. er at kommet i dialog med kunder og besøgende for at gøre dem opmærksomme på arbejdet med den grønne omstilling.

En del af et grønt netværk

Mere end 60 detailbutikker, restauranter, og turisterhverv i Aalborg Kommune har takket ja til en bæredygtighedsscreening med ønsket om at blive grønnere og mere bæredygtige.

Ved en bæredygtighedsscreening kommer et hold af eksperter ud og gennemgår forretningen. Her går de ind og kigger på, hvordan man som butik, restaurant eller turisterhverv kan tænke bæredygtige løsninger ind i driften og det daglige arbejde - det kan rent faktisk resultere i en grøn gevinst. Forretningen kan fx fokusere på affaldssortering, udskiftning af elektriske apparater, et øget sortiment af miljømærkede produkter, ansættelse af fleksjobbere mv. Virksomheden vælger selv, hvad og hvor mange grønne udviklingsprojekter, de ønsker at kaste sig over - selv de små skridt tæller.

Se medlemmerne af Netværk for Grøn Detail.
Se medlemmer af Grøn Turisme.

Vil du vide mere?

Kontakt Martin Quintero Hansen på

[email protected]