Green Hub Denmark

Green Hub Denmark hjælper dig med at teste dine grønne idéer

Green Hub Denmark er en utraditionel og stærk samarbejdsplatform, hvor virksomheder, forbrugere, forskere og myndigheder går sammen om at skabe den bedste platform for grøn vækst i verdensklasse.

Aktører bag Green Hub Denmark stiller arealer til rådighed, hvor lokale, nationale og internationale virksomheder og vidensinstitutioner kan afprøve nye og innovative teknologier i stor skala.

Green Hub Denmark samler virksomheder, der vil være med til at udvikle, teste, demonstrere og skabe forretning af fremtidens grønne løsninger. Via massive investeringer, hvor Green Hub Denmark selv stiller med 7,5 mia. kroner, er det ambitionen, at Nordjylland bliver den grønne innovations svar på Silicon Valley – join the future.

Storskala testplatforme kræver storskala samarbejde

Partnerne bag Green Hub Denmark arbejder for at udvikle og afprøve teknologier, der kan reducere vores energiforbrug. Målet om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 kræver forskning i og udvikling af nye grønne forretningsmodeller og -løsninger. Det kræver også systematiserede og velfungerende muligheder for at teste nye idéer, indsamle data og afprøve, hvordan idéerne fungerer i praksis.

Aalborg og Nordjylland tilbyder optimale muligheder for test- og demonstrationsanlæg i storskala. Her er der ikke langt fra idé til handling. Alt sammen inden for et geografisk område, hvor du fra Aalborg kan komme frem på en time eller mindre. Vi har faciliteterne klar: arealer, teknologier og oplagte samarbejdspartnere. Aalborg Havn og Aalborg Forsyning stiller fx. store arealer til rådighed samt 'plug & play- løsninger, hvor nye idéer og produkter kan testes.

Med Green Hub Denmark skaber vi en samlet platform for at skabe nye grønne produkter og services i fællesskab, hvor det tætte samarbejde mellem forsyning, virksomheder, forskere og forbrugere spiller en vigtig rolle. Green Hub Denmark er din indgang til at arbejde med nye grønne løsninger.

Vil du vide mere?

Kontakt Projektchef Michael Laugesen på

[email protected]