Frejlev Skole: Profilskole i bæredygtighed

Skolehave. Solceller. Vindenergi. Affaldssortering. Det er blot et par af de mange grønne tiltag, der har ført til udnævnelsen af Frejlev Skole til profilskole i bæredygtighed.

Bæredygtighed på skemaet

På Frejlev Skole er bæredygtighed et fast punkt på skoleskemaet, og eleverne lærer at tænke grønt fra de helt små klasser.

Bl.a. gennem et øget fokus på naturfagene og løbende projekter, hvor eleverne arbejder intensivt med forskellige grønne initiativer – bl.a. affaldssortering, som er blevet en fast del af hverdagen. I alle klasser undervises der i affaldstyper, og eleverne lærer at sortere papir/pap, plast/metal, elektronik, batterier, flasker og glas. Som et tegn på arbejdet med bæredygtighed kan skolen stolt hejse deres grønne flag og vise, at de er en del af netværket ’Grønt flag, grøn skole’.

Fra jord til bord

Også på madfronten er der fokus på bæredygtighed. Eleverne har selv anlagt den store økologiske skolehave med bl.a. frugttræer, højbede, sø, drivhuse, kompostering samt en hønsegård, hvor hønsene får glæde af den mad, eleverne ikke får spist. De mindste klasser fodrer høns og samler æg, mens 5. klasserne står for at passe haven, der i øvrigt bruges flittigt som en del af naturfagsundervisningen. Frugt og grøntsager fra haven bliver solgt i skolens bod og brugt i hjemkundskabsundervisningen, så eleverne til dagligt får sunde, økologiske fødevarer.

CO2-neutral fremtid

Det går godt med at være grønne på Frejlev Skole – men de er slet ikke færdige endnu. På sigt er det nemlig meningen, at hele skolen inkl. sportshaller skal være 100 % CO2-neutral. Planen er, at skolen udelukkende skal køre på solcelleenergi inden for bare et par år – og de er allerede godt i gang. Flere årgange på skolen har lavet projektarbejde omkring vindmøller og solceller, og ved skolens fodboldbaner er der opstillet husstandsvindmøller.

Vil du vide mere?

Kontakt Evald Lange Rise på

[email protected]