De Grønne Agenter

Det skal være nemt at bidrage til et grønnere Aalborg. Derfor har vi Grønne Agenter i Aalborg, der sætter mennesker i centrum og fremmer en grøn livsstil og indstilling. De Grønne Agenter arbejder først og fremmest med projekter, der fremmer cirkulær økonomi, natur og biodiversitet samt klima og energi. 

I den grønne sags tjeneste

I Aalborg Kommune har vi en Bæredygtighedsstrategi. Og det er med udgangspunkt i den, at De Grønne Agenter støtter institutioner, boligforeninger og mange flere med projekter rundt omkring i Aalborg.

Kort sagt hjælper vi med projekter, der kan være med til at gøre Aalborg til en mere bæredygtig kommune.

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Samskabende Grøn Omstilling

Grøn omstilling sker kun i fællesskab. Så når de Grønne Agenter indgår i projekter, er det altid med udgangspunkt i "samskabelse". Samskabelse betyder netop, at vi gør tingene sammen! Det tror vi på, giver den største effekt både nu og på lang sigt. Et eksempel på samskabende grøn omstilling er, at der med hjælp fra kommunens borgere og i samarbejde med Aalborg Universitet er skabt en app til synliggørelse af energiforbrug, som skal gøre det lettere for borgerne at spare på energien. Fin appen på aalborgforsyning.dk - "watts - din energiassistent".

Grønne skoler og daginstitutioner

Med formålet at sætte bæredygtighed på skoleskemaet har De Grønne Agenter sammen med kommunens skoler udført en række initiativer, som skal lære de mindste om at leve grønnere. Indsatsen omfatter bl.a. miljøundervisningsprogrammet Grønt Flag-Grøn Skole og Grønne Spirer, der fremmer bæredygtighed i daginstitutioner.

Bæredygtigt naboskab

De Grønne Agenter indgår i strategiske partnerskaber med boligforeninger om den grønne omstilling. I samarbejdet sættes der målsætninger for, hvordan boligforeningerne skal bidrage til den nationale målsætning om 70% reduktion af udledning af drivhusgasser inden 2030. Sideløbende indgår de Grønne Agenter i partnerskaber med boligforeninger med henblik på at fremme cirkulær økonomi. Dette sker ved at fokusere på recirkulering af ressourcer i Nordjylland og smartere udnyttelse af ressourcerne i boligforeninger.

Grøn Agent Zacharias

Få hjælp af en Grøn Agent

Har du en god idé eller et projekt i tankerne, som kan bidrage til et grønnere Aalborg, kan du få hjælp af en Grøn Agent. Vi kan f.eks. hjælpe med:


• Sparring til projektudvikling

• Kontakt til samarbejdspartnere

• Rekruttering af frivillige

• Hjælp til fondsansøgninger

• Udarbejdelse af materialer

• Inddragelse af faglig ekspertise

• Formidling af resultater

Vil du vide mere?

Kontakt Zacharias Brix Madsen på

[email protected]