Cirkulære indkøb i Aalborg Kommune

Grønne, bæredygtige og cirkulære indkøb

Aalborg Kommune tænker cirkulært i sine indkøb. Cirkulære indkøb handler om at købe varer, lavet af recirkuleret materialer, der kan genbruges og repareres,. Her kan materialerne – efter brug - genbruges fx bruges som reservedele eller materialegenvindes og indgå i nye produkter.

Målet er at holde ressourcerne i kredsløbet, så miljøaftrykket i produktionsprocessen mindskes i form af mindre affald og mindre klimabelastning i produktionen. Desuden arbejdes med levetidsforlængelse af produkterne, så forbruget af nye produkter holdes nede og forureningen i produktionsleddet slet ikke finder sted.


Pilotprojekter skaber opmærksomhed og mindsker klimapåvirkningen

Undersøgelser viser, at det offentlige på europæiske plan køber varer og tjenesteydelser svarende til 14 % af BNP, og det har derfor en stor effekt, når kommunen tænker cirkulært i sine indkøb. KL, DI, Miljøstyrelsen og regeringen har alle fokus på det offentlige indkøb, som en driver for den grønne omstilling.

Dette gjorde sig også gældende, da Aalborg Kommune udformede et udbud på nye læringsmiljø på skolerne, udbuddet bygger på cirkulær økonomi og der arbejdes med, at de gamle møbler skal genanvendes, repareres og tænkes ind i de nye læringsmiljøer på skolerne. Udbuddet blev i 2018 blev kåret som Årets bedste udbud og fik også en international anerkendelse. De nye pilotprojekter skaber også stor opmærksomhed i Danmark og i andre EU lande.


Internationalt samarbejde

Erfaringerne fra udbuddet af læringsmiljøerne er indarbejdet i 2 EU projekter, som har til formål at udveksle og udvikle viden om offentlige cirkulære indkøb, etablering af nye forretningsmodeller og finde muligheder for ny skabende samarbejder mellem det offentlige, erhvervslivet og videns institutionerne. Der er i forbindelse med projekterne har kommunen arbejdet med 2 pilotudbud, et på levetidsforlængelse af kommunens it udstyr samt udvikling af en cirkulær legeplads.

Pilotprojektet for IT har resulteret i at alt brugt IT-udstyr bortskaffes til virksomhed, som reparerer og gensælger devices med henblik på levetidsforlængelse hos en ny bruger og såfremt det ikke kan det bortskaffes men henblik på materialegenanvendelse.

Herudover har projektet resulteret i en ny logopolitik samt nogle anbefalinger for at blive en mere grøn IT-forbruger eller IT-afdeling. Hvad angår det andet pilotprojektet indgår den cirkulære legeplads i et større udbud af den nye skole på Stigsborg og sideløbende er der udarbejdes en vejledning om cirkulære legepladser.

Aalborg Kommune vil fremadrettet bruger erfaringer fra pilotprojektet til fremtidige legepladser. Aalborg Kommune forventes yderligere at igangsættes flere cirkulære pilotudbud samt indarbejde bæredygtige og cirkulære principper i fremtidens indkøb.

Læs mere om projekterne

Circular PP

Procirc

Vil du vide mere?

Kontakt Julie Bastholm på

[email protected]