Cirkulære indkøb i Aalborg Kommune

Grønne, bæredygtige og cirkulære indkøb

Aalborg Kommune tænker cirkulært i sine indkøb. Cirkulære indkøb handler om at købe varer, lavet af recirkuleret materialer, der kan genbruges og repareres,. Her kan materialerne – efter brug - genbruges fx bruges som reservedele eller materialegenvindes og indgå i nye produkter. Målet er at holde ressourcerne i kredsløbet, så miljøaftrykket i produktionsprocessen mindskes i form af mindre affald og mindre klimabelastning i produktionen. Desuden arbejdes med levetidsforlængelse af produkterne, så forbruget af nye produkter holdes nede og forureningen i produktionsleddet slet ikke finder sted.


Aalborg vinder "årets udbud" for læringsmiljø-projekt

Undersøgelser viser, at det offentlige på europæiske plan køber varer og tjenesteydelser svarende til 14 % af BNP, og det har derfor en stor effekt, når kommunen tænker cirkulært i sine indkøb. Dette gjorde sig også gældende, da Aalborg Kommune udformede et udbud på nye læringsmiljø på skolerne, udbuddet bygger på cirkulær økonomi og der arbejdes med, at de gamle møbler skal genanvendes, repareres og tænkes ind i de nye læringsmiljøer på skolerne. Udbuddet blev i 2018 blev kåret som Årets bedste udbud.


Erfaringerne fra udbuddet af læringsmiljøerne er indarbejdet i 2 EU projekter, som har til formål at udveksle og udvikle viden om offentlige cirkulære indkøb, etablering af nye forretningsmodeller og finde muligheder for ny skabende samarbejder mellem det offentlige, erhvervslivet og videns institutionerne. Der er i forbindelse med projekterne ved at blive udarbejdet 2 pilotudbud, et på levetidsforlængelse af kommunens it udstyr samt udvikling af en cirkulær legeplads. Herudover forventes det, at der yderligere igangsættes flere cirkulære pilotudbud, der kan skabe erfaringsgrundlag for, at Aalborg Kommune tænker endnu mere cirkulært i sine fremtidige indkøb.

Læs mere om projekterne:

Circular PP

Procirc

Vil du vide mere?

Kontakt Birgitte Krebs Schleemann på

[email protected]