Bæredygtigt byggeri ved Godsbanen

Et tidligere øde og ret så trist jernbanelandskab er blevet til et grønt indslag i byen. Som en del af etableringen af et nyt campus omdannes DSB’s Godsbaneareal nemlig til Aalborgs første bæredygtige bydel, der også skal give borgerne nye, rekreative muligheder.

Grøn oase i byen

Med den nye bydel ønsker Aalborg Kommune at skabe et grønt område, der bygger på bæredygtige principper, og samtidig sikre et frugtbart samspil mellem Godsbanearealet, Østerådalen og de omkringliggende byområder. Eksperimenterende arkitektur og kreativt genbrug af kulturhistoriske spor skal være med til at skabe en særegen identitet og et spændende udtryk i den nye bydel.

Smart regnvandsafledning

Det er ikke helt lige meget, hvad vi gør ved de enorme mængder regnvand, der skyller ned over Danmark hvert år – tværtimod har det stor betydning for miljøet. En stor del af den nye bydel ved Godsbanen består derfor af innovative løsninger, der sikrer lokal håndtering af regnvand. Det kommer bl.a. til udtryk på byområdets centrale plads Campuspladsen, hvor den lave del udgør et forsinkelsesbassin, samt ved grønne tage på byggerierne, der forsinker afledningen af vand. Vand, der strømmer fra tagene, ledes via et system af åbne kanaler til regnbede i byrummene.

Naturen i centrum

Aalborgs nye bydel har ikke kun til formål at gøre os alle grønnere – den vil også styrke byens rekreative liv og sikre en bedre sammenhæng mellem bydele. Bl.a. gennem en åbning af Østerådalen og etablering af stisystemer, der vil bringe naturen tættere på centrum. Ålejet opbygges sådan, at åen kan svulme i omfang, når tilførslen af vand er stor. Derudover etableres der to parker, nemlig en urban jernbanepark samt den naturskønne Å-parken nær Østerådalen.

Vil du vide mere?

Kontakt Karin Hvid Højlund på

[email protected]