Center for Grøn Omstilling

Center for Grøn Omstilling er Aalborg Kommunes platform for alle de projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed.

Fælles for alle projekterne er partnerskab med borgerne, industrien, detailhandlen og vidensinstitutioner.

Center for Grøn Omstilling
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby · Tlf.: 9931 2050

Center for Grøn Omstilling