Center for Grøn Omstilling

Center for Grøn Omstilling er Aalborg Kommunes platform for alle de projekter, som arbejder målrettet med bæredygtighed.

Fælles for alle projekterne er partnerskab med borgere, industrien, detailhandlen, NGO'er og vidensinstitutioner.

Center for Grøn Omstilling
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby · Tlf.: 2520 2194

Kontakt