16. marts, af Grøn Agent Zacharias Brix Madsen

Kom og vær med i Aalborgs første kogræsserforening

Hasseris Kogræsserforening, Aalborg

 

Kogræsserforeningen i Hasseris Enge bliver den første af sin slags i Aalborg. Formålet er at sætte fokus på bæredygtigt forbrug af fødevarer og give mulighed for at medvirke til produktionen af lokalt og økologisk kød.

Kogræsserforeninger er kendt fra mange andre steder i landet. Medlemmerne i foreningen indgår en aftale med landmænd om at passe køer med kalve fra maj til oktober, hvorefter medlemmerne står forrest i køen til at købe kødet, når kalvene slagtes. Det er medlemmernes opgave på skift at se efter, om dyrene har vand, og om de trives. Køerne afgræsser et kommunalt areal, hvilket understøtter en byudvikling i tæt samspil med natur og økologisk fødevareproduktion.

Dyrene vil være kvier på ca. 1,5 år – en blanding af Jersey og Murray Grey.

Der er rigtig mange fordele ved at etablere kogræsserforeninger – både for dyr og mennesker. Kogræsserforeninger er med til at:

– Give nem adgang og tilhørsforhold til lokal fødevareproduktion.
– Fremme engagementet i og viden om økologiske produktionsformer.
– Øge bevidsthed om dyrevelfærd og respekt for fødevarer, hvilket kan mindske madspild og kødforbrug.
– Styrke båndene i lokalsamfund og øget trivslen gennem sunde madvaner og styrkede relationer.
– Styrke sammenhængskraften mellem land og by.
– Skabe mere varierede naturområder og øget biodiversitet.

Grønne Agenter støtter i 2018 etableringen af en forening i Hasseris Enge i samarbejde med den landmand, der i forvejen forpagter Kommunens areal. Målet er at etablere en forening med 24 medlemmer, der hver får mulighed for at aftage 1/8 kvie hver:

– Ca. 25 kilo kød
– Ca. 70-80 kr./kg
– Krogmodnede udskæringer
– Høj kvalitet
– Økologisk

Hvert medlem holder tilsyn med kvierne ca. hver 24. dag i perioden maj-november. Et tilsyn indebærer at se efter, om:

– Kvierne er i trivses
– Der er vand til køerne
– Indhegningen er intakt
– Der er strøm i hegnet

Erfaringerne fra første år skal bruges af Aalborg Kommune og landmanden med henblik på at øge antallet af foreninger fra 2019.

 

Foto: Søren Gammelmark, Økologisk Landsforening

 

Kogræsserforening Hasseris Enge, Aalborg
Området hvor kvierne kommer til at græsse i Hasseris Kogræsserforening.

Har du en god historie, som du gerne vil dele?

Har du en grøn historie, som du gerne vil dele? Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode.

Send din historie

En historie der
er værd at dele

Har du en historie der er værd at dele?
Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode