23. januar, af Grøn Agent Zacharias Brix Madsen

Kom op på mærkerne

Miljømærkerne kan hjælpe os til at vælge de mest miljøvenlige produkter, når vi køber alt lige fra shampoo til havemøbler. Men der er efterhånden så mange mærker, at det kan være en jungle at begå sig i. Her gennemgår vi nogle af de vigtigste mærker i forhold til at få en grønnere hverdag.

Svanemærket og EU-Blomsten

Svanemærket er et nordisk miljømærke for produkter, der tager hensyn til din sundhed, og som er blandt de mindst miljøbelastende inden for den kategori af varer. Svanemærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i produktet. Produkter må ikke indeholde stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Produkter til børn må ikke indeholde parfume. På tøj og tekstiler garanterer Svanemærket, at varen er produceret med økologiske råvarer, og at den bliver fremstillet miljøvenligt på fabrikken.

Blomsten er EU’s officielle miljømærke. Det er den europæiske pendant til det danske Svanemærke. Der stilles stort set samme krav til produkter med EU-Blomsten som til produkter med Svanemærket.

FSC

FSC-mærket (Forest Stewardship Council) finder du på miljøvenligt og bæredygtigt træ og papir. Mærkningsordningen er et samarbejde mellem miljøorganisationer, menneskerettighedsorganisationer, skovbrug og tømmerhandlere.

De væsentligste FSC-principper er:

At skovdriften skal overholde gældende lovgivning, regulativer, og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler.

At oprindelige folks juridiske og traditionelle rettigheder til ejerskab, benyttelse og brug af land, territorier og ressourcer bevares.

At der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

At dyr og planteliv bliver beskyttet.

At de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Økologi-mærkerne

Det danske økologi-mærke, det røde Ø, og det europæiske økologi-mærke, det grønne.

Ø-mærket er det statskontrollerede danske økologimærke og det grønne Euro-blad er det europæiske økomærke. Økologiske producenter, der er med i ordningen, skal overholde reglerne for økologisk produktion. Den økologiske produktion tager særligt hensyn til natur, miljø og dyrevelfærd. Pesticider, kunstgødning, vækstfremmere og genmodificerede organismer (GMO) er forbudt.

Ø-mærket findes på danske økologiske fødevarer og på økologiske fødevarer fra udlandet, hvis de er tilberedt i Danmark. EU-mærket findes både på fødevarer, der er produceret i Danmark og i andre EU-lande.

MSC

MSC-mærket (Marine Stewardship Council) er en mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri. MSC-mærket gælder kun fiskerier, der arbejder med vildtfangst og ikke havbrug eller dambrug.

MSC-mærket har tre overordnede principper:

Fiskeriaktiviteten skal ligge på et niveau, som er bæredygtigt for fiskebestanden.

Fiskeriet skal drives på en sådan måde, at det økosystem, som det er afhængigt af, bevarer sin struktur, produktivitet, funktion og mangfoldighed.

Fiskeriet skal leve op til al lokal, national og international lovgivning og skal have et forvaltningssystem på plads, som kan reagere på ændrede forhold og bevare bæredygtigheden.

Fairtrade

Fairtrade Mærket er en international mærkningsordning for etisk handel.  Fairtrade-mærkede varer lever op til minimumskrav for pris, arbejdsforhold, demokratisk udvikling og miljø. På den måde er bønderne sikret en mindstepris for deres afgrøder. Prisen for fairtrade-mærkede varer fastsættes blandt andet ud fra leveomkostningerne i det enkelte land og område.

Fairtrade Mærket er ikke et økologimærke, men omkring halvdelen af alle Fairtrade-mærkede varer er også økologimærkede.

Dette er kun et lille udpluk af alle de mærker, du støder på, når du køber varer. Er du blevet nysgerrig på flere mærker eller er du i tvivl om et mærke, som ikke har været beskrevet her, så kan du læse mere på www.mærkeguide.dk.

Har du en god historie, som du gerne vil dele?

Har du en grøn historie, som du gerne vil dele? Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode.

Send din historie

En historie der
er værd at dele

Har du en historie der er værd at dele?
Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode