21. marts, af Grøn Agent Zacharias Brix Madsen

Hold liv i dit vandløb

Indrømmet – nogen gange er det lidt besværligt at skulle tænke på miljøet i hverdagen. Den nemmeste løsning er ikke altid den mest miljøvenlige, men nogle gange er det faktisk tilfældet. Og så er det bare med at nyde det. Når det kommer til bilvask, er det nemmeste valg rent faktisk også det mest miljøvenlige.

Når du vasker bil har du flere muligheder: Du kan vaske den i indkørslen, du kan køre den i vaskehal eller du kan finde en vaskeplads. Umiddelbart lyder det ikke som et valg, der kan have de store miljømæssige konsekvenser, men din beslutning betyder faktisk mere end som så. Bilshampoo indeholder nemlig miljøfarlige kemikalier, som du kan risikere at skylle ud i vandmiljøet.

Hvis du vælger at vaske bilen i indkørslen, leder du muligvis miljøfarlige stoffer uden om renseanlægget og ud i vandmiljøet. Det sker, hvis du vasker bil et sted, hvor der er separatkloakeret. Her ryger vandet fra bilvasken ned i den kloakledning, der er beregnet til regnvand og derfor ikke behøver at komme en tur forbi renseanlægget, inden det løber videre ud i vandmiljøet.

Flere og flere steder separatkloakeres og efter planen skal hele Aalborgs kloaknet separatkloakeres, så i fremtiden vil der være større og større sandsynlighed for, at du kommer til at vaske bil et sted, hvor kemikalierne kommer uden om renseanlægget.

Men hvorfor i det hele taget separatkloakere, hvis det skaber problemer med bilvask? Det er der flere gode grunde til. Når vi separatkloakerer sikrer vi, at der bliver mere kapacitet til spildevandet og dermed undgår vi, at sende urenset spildevand ud i vandløbene, som det ellers kan ske i forbindelse med kraftig regn og store mængder regnvand ledes til renseanlægget, der ikke kan følge med. Renseanlæggene er desuden mere effektive, når de skal håndtere mere koncentreret spildevand uden regnvand. Her kan du læse mere om separatkloakering i Aalborg Kommune.

De magelige og miljøvenlige alternativer

Der er flere miljømæssige fordele ved at bruge vaskehallen. I en svanemærket vaskehal bruger de ikke mere vand end højst nødvendigt, imponerende 25 liter rent vand! Vandet bliver nemlig renset og genbrugt efter hver vask! I en almindelig vaskehal bruges der typisk omkring 150 liter – det svarer cirka til 1-2 brusebade á 10 minutter, men du kan sagtens komme til at bruge endnu mere, hvis du selv vasker bilen.

I vaskehallen doseres kemikalierne rigtigt, og der anvendes ikke mere end højest nødvendigt. Og vandet renses for skadelige stoffer inden det forlader systemet. Det er altså en meget bedre løsning end at vaske bilen i indkørslen. I svanemærkede vaskehaller stilles der også krav til, hvilke kemikalier, der må anvendes. Der er to svanemærkede bilvaskehaller i Aalborg: OK på Ny Kærvej og OK på Hobrovej. Du kan læse mere om svanemærket bilvask her.

Der er også enkelte steder, hvor du kan få en dampvask af din bil helt uden kemikalier. Det er generelt en dyrere løsning, men skulle også være mere skånsom for lakken – og naturligvis også for vandmiljøet.

Hvor vasker du bilen? Vidste du, at det gavner miljøet at bruge vaskehal? Kender du et god vaskehal?

Kategorier · miljø

Har du en god historie, som du gerne vil dele?

Har du en grøn historie, som du gerne vil dele? Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode.

Send din historie

En historie der
er værd at dele

Har du en historie der er værd at dele?
Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode