17. december, af Grøn Agent Zacharias Brix Madsen

Fremtidens affaldssortering

I Danmark skal vi sortere mere til genanvendelse, fordi vores affaldssektor skal være klimaneutral og fordi der er stort potentiale i at omstille til cirkulær økonomi, hvor vi bruger ressourcerne igen og igen fremfor at lade dem gå til spilde. Men hvordan ser fremtidens affaldssortering ud?

Jeg hedder Zacharias og er Grøn Agent i Aalborg Kommune. Jeg arbejder til dagligt med bæredygtighed, og derfor dykker jeg ned i forskellige grønne emner og prøver at sætte mine ord på forskellige udfordringer og muligheder, så du og jeg kan gøre hinanden grønnere sammen! Jeg er startet med planen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som blev vedtaget d. 16. juni 2020 og har sorteret den lidt fra hinanden…

Hvad siger regeringen om affaldssortering?
Jamen de siger såmænd, at der er et problem. Så for at starte et sted, har jeg kigget nærmere på den klimaaftale, som folketinget blev enige om i juni 2020. Aftalen tager udgangspunkt i, at vi skal øge genanvendelsen og nedbringe CO2-udledningen. Men for at det kan ske, er det nødvendigt at dreje på tre håndtag:

1. Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
2. Udsortering af 80 pct. dansk plast fra forbrændingen i 2030.
3. Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.

Det lyder da nemt…eller…?

Udfordringen med affaldssortering

Indtil videre har affaldssortering jo nærmest været på forsøgsbasis i mange kommuner og regeringen har erfaret, at vi i Danmark ikke sorterer ens, og det derfor giver problemer ift. genanvendelsen, når vi sorterer affald i forskellig grad og nogle steder slet ikke (SAY WHAT). Fakta er, at affald, uden nye initiativer vil affaldssektoren i 2030 med en udledning på ca. 2,4 mio. tons CO2, står for 5,7 pct. af de nationale CO2-udledninger. Det er der vi er, hvis vi ikke gør noget.. godt så! Udledningerne komme, som I sikkert ved, fra forbrænding af affald, deponering af affald, biologisk behandling af affald og spildevandsbehandling. Og ja, det er mega problematisk, at vores affald bliver brændt. For plastik alene, er det svimlende 90%, der bliver brændt….. Det skal der helt sikkert laves om på, siger regeringen!

Når vi ikke sorterer affaldet ens, bliver det også svært at innovere på området og finde de fraktions-loops, der kan være med til at genanvende affald. Virksomheder skal udvikle teknologier og metoder til at genanvende de forskellige fraktioner, men i dag er systemet forældet og kan ikke håndtere ret meget genanvendelse. Det skal der heldigvis laves om på. Aftalepartierne påpeger nemlig, at strømliningen af affaldssektoren skal give mulighed for at etablere flere teknologiske løsninger, så der kan sikres sammenlignelig kvalitet i genanvendelsen og samme lave grad af spild, som særskilt indsamling medfører. Det betyder, at virksomheder kan få væsentlig støtte mængder ind af samme fraktioner (affaldstyper), så det på den måde kan blive til en bedre forretning for dem.

Kommunerne skal have fleksibilitet, så løsningen kan tilpasses og optimeres i forhold til de konkrete lokale forhold ved både etageejendomme, enfamilieboliger og sommerhuse. I implementeringen af den strømlinede indsamling vil et almindeligt parcelhus som udgangspunkt skulle have max 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. Andre steder vil det fortsat være muligt at gøre brug af kuber og sorteringsøer, hvor lokale forhold ikke tillader indsamling ved matriklen.

Men selvom det er smart, at man sorterer affald på samme måde i hele landet, så kan der stadig være behov for at gøre tingene lidt forskelligt. Hvis man fx har et parcelhus, så kan man måske have max 2-4 spande med flere rum til de forskellige affaldstyper. Ved etageejendomme kan det måske være de nedgravede containere, hvor der kan være plads til ti forskellige. Så på den måde bliver der fx et forskelligt antal skraldespande.

Konklusioner, løsninger og muligheder

Når jeg læser aftalepapiret, er læser jeg, at der er rigtig meget fokus på plastik og genanvendelse generelt, men der sendes også et kald ud til det private og til affaldssektoren om, at vi skal have nogle af de forældede løsninger lavet om, så vi kan håndtere affald meget bedre end vi gør i dag. Herunder er der også fokus på ressourceloops og naturligvis, at vi alle, både private og virksomheder, skal sortere på samme måde. Derudover er der en masse andre ting på myndighedsområdet, som også er rigtig interessant.

En hurtig liste med ting vi kan bruge og skal være opmærksomme på i 2021 og frem:

• Vi skal ændre vaner – ALLE SAMMEN!
• Vi skal blive ved med at samarbejde med og virksomheder og borgere om at finde kloge løsninger
• Målsætningen er at barbere 0,7 millioner ton af udledningen inden 2030 ved at sortere i 10 fraktioner – Det sker fra 1. juni 2021 og senest 1. januar 2022.
• Der kommer 2-4 forskellige sorteringsspande hos private.
• Virksomheder skal sortere på samme måde som private, senest med udgangen af 2022 og der lægges op til en fleksibel ordning.
• Fælles piktogrammer, så der kommer fælles forståelse.
• Kombineret indsamling – fx fælles indsamling i et boligområde på fraktioner der er små/store.
• Producentansvar på emballage fra 2025! Der er en analyse i gang, som skulle være færdig medio 2021.
• + en hulens masse mere…

Hvis du vil blive klogere og dykke ned i skraldet, så kan i læse det fulde aftalepapir her Aftaletekst_-_affald.pdf (mfvm.dk), som er på 17 sider. Hvis du ikke gider det, så er der her en pixi-udgave.

Har du en god historie, som du gerne vil dele?

Har du en grøn historie, som du gerne vil dele? Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode.

Send din historie

En historie der
er værd at dele

Har du en historie der er værd at dele?
Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode