20. november, af Grøn Agent Zacharias Brix Madsen

Aalborgs boligselskaber gør os alle grønnere

Otte boligselskaber, der tilsammen består af 23.500 ud af Aalborgs 30.000 almene boliger var repræsenteret da Center for Grøn Omstilling og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling inviterede Aalborgs boligselskaber til møde om bæredygtighed.

Aalborg skal være bæredygtig!  Det mål kan vi kun nå, hvis vi er sammen om at finde de løsninger, der kan gøre os fri af fossile brændsler, gøre vores region til et flagskib inden for cirkulær økonomi og på alle måder være miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig. Der stor opbakning til den dagsorden, der skal gøre os alle grønnere. Det blev tydeligt, da flere end 20% af Aalborgs cirka 108.000 husstande var repræsenteret på møde om bæredygtighed.

Steen Hildebrandt var inviteret til at sætte rammen omkring arbejdet med bæredygtighed. Professoren i organisations- og ledelsesteori fra Aarhus Universitet gav en introduktion til FN’s 17 verdensmål med særligt fokus på det syttende mål: Partnerskaber for handling. Målet handler om at:

”… fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber”.

Det mål ligger i tråd med vores tilgang til bæredygtighed. Vi kan ikke skabe en bæredygtig kommune alene – vi er nødt til at indgå i partnerskaber med borgere, foreninger og virksomheder. Boligselskaberne er en vigtig partner, da de har tæt berøring med deres lejere og dermed en stor del af Aalborg befolkning, de har store arealer og mange bygninger, og har derfor muligheder for at bevæge os i en mere bæredygtig retning.

På mødet præsenterede Aalborg Kommune 5 emner, hvor boligselskaber og kommuner kan indgå i partnerskaber, der både gavner boligselskabernes forretning og bevæger Aalborg i retning af mere bæredygtighed.

De fem områder er:

Cirkulær økonomi: Muligheder for at genbruge flere materialer på en måde, hvor materialerne bliver i Regionen og dermed blive Danmarks første cirkulære region.

 Smarte energiløsninger: Fremtidens energinet baseret på vedvarende energi og boligselskabernes rolle i omstillingen.

Citylogistik: Omlastning af gods fra diesellastbiler til elbiler med henblik på at mindske den tunge trafik i Aalborg Midtby.

Økosystem-tjenester: Om at lade naturen være medspiller i forhold til at sikre tilpasning til fremtidens klima.

Gør os alle grønnere: En kampagne der skal fremhæve Aalborgs identitet som en grøn og bæredygtig by.

Allerede under mødet gav flere boligselskaber udtryk for at være interesserede i at indgå i partnerskaber inden for de fem områder. Der er således allerede nu igangsat nye initiativer, der kan påvirke vores hverdag i en mere bæredygtig retning. Mødet var ligeledes første gang, at boligselskaberne var samlet med det formål at inspirere hinanden til at arbejde med bæredygtighed. Selvom der er konkurrence boligselskaberne i mellem var der heldigvis stor lyst til at dele ud af egne erfaringer og lytte til de andre.

Du kan finde præsentationerne fra mødet:  Præsentationer 14.11.2017

Næste skridt bliver at samle op på mulighederne inden for de fem områder samt at undersøge, om der er områder, hvor boligselskaberne mangler støtte til at kunne gennemføre grønne og bæredygtige løsninger.

Har du en god historie, som du gerne vil dele?

Har du en grøn historie, som du gerne vil dele? Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode.

Send din historie

En historie der
er værd at dele

Har du en historie der er værd at dele?
Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode