11. september, af Zacharias Brix Madsen

Aalborg Bæredygtighedspris: Og de nominerede er…

Aalborg Bæredygtighedspris uddeles for femte gang onsdag den 13. september. I år gives prisen til en nordjysk virksomhed, der formår at fremme den grønne omstilling og samtidig skabe arbejdspladser - altså en virksomhed, der er med til at skabe grøn vækst i Nordjylland. Her præsenteres de nominerede.

 I år er der seks nominerede til Aalborg Bæredygtighedspris. Vinderen udpeges af politikerne i Miljø- og Energiudvalget ud fra tre kriterier:

-Initiativet skal fremme bæredygtighed og grøn vækst i form af grønne jobs.

-Initiativet skal leve op til det brede bæredygtighedsbegreb jf. Aalborg Commitmens og den Baskiske Deklaration: Det vil sige, at virksomheden både skal tage miljømæssige, økonomiske og sociale hensyn i deres forretning.

-Inititativet skal skabe engagement og inspirere lokalsamfundet i retning af bæredygtighed.

De foregående år er prisen gået til et aalborgensisk initiativ, men i år er feltet udvidet, så det er virksomheder fra hele Nordjylland, der er nomineret. Vinderen findes på onsdag d. 13. september, hvor Anders Lund Madsen er vært for overrækkelsen og efterfølgende ordstyrer ved en politisk debat med kandidater til byrådet.

Og de nominerede er…..:

Affaldsselskabet Vendsyssel Vests (AVV) genbrugsbutik

Affaldsselskabet Vendsyssel Vests (AVV) Genbrugsbutik i Hjørring sælger lokale genbrugsvarer ved at upcykle affald herunder tekstiler fra kommunens genbrugspladser. Upcyklingen sker bl.a. ved at tøj der ikke kan afsættes direkte, kommer en tur igennem syværkstedet, hvor det bliver til nye tasker, puder eller bare værkstedsklude. Syværkstedet alene har gennem det sidste år haft tilknyttet 8 praktikanter, der gerne vil i arbejde på det danske arbejdsmarked – f.eks. flygtninge, der har brug for praktisk sprogtræning, folk med nedsat arbejdsevne efter sygdom, eller unge, der aldrig er kommet i gang etc. Praktikforløbene arrangeres med de lokale jobcentre, som også hjælper med at få praktikanterne videre til ordinære jobs.

SerEnergy

SerEnergy, der er beliggende i Aalborg med ca. 30 medarbejdere, er en af verdens førende virksomheder inden for udvikling og produktion af brændselsceller der omdanner metanol til strøm. SerEnergys vision er ”at lægge forbrændingsmotoren i graven” og samtidig at overvinde nogle af de kendte udfordringer, der er inden for vedvarende energi, såsom fleksibilitet og tilgængelighed. Så det er med en grøn tankegang, at der opsættes brændselscellesystemer over hele verden og hjælper kunder med at reducere, eller helt fjerne, deres brug af fossile brændstoffer. SerEnergy har de seneste 3 år investeret massivt i test-, udviklings- og produktionsfaciliteter bl.a. i Sydøstasien  og 3 doblet deres medarbejder stab verden over.

Himmerland Boligforening

Himmerland Boligforening er indstillet for at have udarbejdet en ambitiøs, bred og forpligtende bæredygtighedspolitik med præcise mål frem mod 2030,  bl.a. en energieffektivitet på 30 % i 2030 i forhold til 2014.

Målet skal nås ved at energirenovere ca. 3.500 boliger frem til 2022 – og optimere den løbende drift i de øvrige boliger. Energirenoveringen vil i runde tal betyde udgifter til håndværkere på 3,0 mia. kr. eller ca. 5.500 mandår i bygge- og anlægssektoren.

Energirenoveringen suppleres med andre tiltag f.eks. el-delebiler for beboerne, lokal afledning af regnvand (LAR) og køkkenkværne til håndtering af organisk affald. Iflg. boligforeningens bæredygtighedspolitik, skal alle miljømæssige tiltag have en positiv ”bundlinie” både socialt og økonomisk –

således at Himmerland Boligselskab altid kan tilbyde boliger til alle for en overkommelig pris.

Egholm Folkefarm

Egholm Folkefarm er indstillet, fordi den fremmer bæredygtig og grøn vækst på flere fronter. Folkefarmen er et vigtigt element i ambitionen om at gøre Egholm til Danmarks største økologiske ø og i at sikre beskæftigelse for folk på kanten af arbejdsmarkedet, som på sigt kan blive til ordinære jobs. Sammen med FOKUS Agro får de ansatte mulighed for et afklaringsforløb og en virksomhedspraktik på folkefarmen, alt sammen med fokus på at forberede de ansatte på videre uddannelse og arbejde.

Borgere kan blive folkefarmer ved at tegne anparter i Folkefarmen og på den måde støtte og blive involveret i produktionen af lokale økologiske varer. Alle er velkomne til at købe fra gården, ligesom gården også afsætter deres økologiske vare til lokale varehuse i Aalborg.

Atlantic Leather / Tindskard Aps

Tindskard Aps producerer og forhandler fiskeskind fra bl.a. laks, torsk og havkat under salgsnavnet Atlantic Leather. Fiskeskind er i dag kun et biprodukt fra fiskeindustrien, men kan med nye processer oparbejdes til fiskeskindslæder, et nyskabende og bæredygtigt materiale til produkter som tasker, smykker og møbler. Kun 30-40% af den mængde fisk, der landes i danske havne bruges til spiselige produkter, resten ender i dag, som et lavværdi restprodukter, der enten ledes tilbage i havet eller afsættes til lavværdi foder som minkfoder eller fiskemel/olie. Fiskeskind er specielt interessant i denne sammenhæng, da det har et stort potentiale som højværdiprodukt i form af fiskeskindslæder, der både er lugtfri og stærkere en almindelig læder. Virksomheden der pt. har 2 ansatte i Hirtshals og 20 medarbejdere på Island forventer store vækstmuligheder i fremtiden.

Greenway-Denmark

Greenway-Denmark der er beliggende i Tolne midt i Vendsyssel blev etableret i 2014 og beskæftiger i dag 5 ansatte. Firmaet forhandler emballage- og cateringprodukter, der er er fremstillet af nedbrydelige plantefibre og majsstivelse. Firmaets salg af produkter medvirker til at reducere forbruget af engangsplastic emballage og de miljøproblemer det kan fører med sig.  Senest er firmaet påbegyndt forhandlingen af engangsservice bl.a. fremstillet af bioplast, som er 100% komposterbart og bæredygtigt. I Greenway udvises der også et socialt ansvar, ved at ansætte personer gennem flexordninger og praktikanter. Derved støtter de lokalområdet og skaber arbejdspladser løbende.

 

Skriv gerne en kommentar om, hvem du synes, fortjener at vinde prisen i år. Og hvis du slet ikke kan vente til på onsdag, så kan du slå tiden ihjel med vores quiz og få svar på, hvor bæredygtig DU selv er.

Har du en god historie, som du gerne vil dele?

Har du en grøn historie, som du gerne vil dele? Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode.

Send din historie

En historie der
er værd at dele

Har du en historie der er værd at dele?
Så deler vi den gerne her på siden, så den kan komme andre til gode